ZÁPIS

Ze 3. jednání plachtařské komise Aeroklubu České republiky, konaného dne 20. listopadu 1999 v Praze.

 

Přítomni : Ing. Černá Eva, Ing. Koutný Petr, Ing. Krejčiřík Petr, Ing. Motl Miroslav, Orlita Vratislav, Otrusina Antonín, Trnka Jiří

Přizváni : Dodal Jiří – seketariát AeČR, Hammer Jaromír – sekretariát AeČR

Program jednání : 1) Kontrola zápisu ze dne 11.9.1999

1) Zpráva trenéra bezmot. létání

2) Stanovení komise pro výběrové řízení na funkci trenéra

3) Termíny plachtařských soutěží AeČR v roce 2000

4) Dotace na placht. soutěže určená na vlečné letouny

5) CPS 2000

6) Návrh nové koncepce PMČR

7) Různé


ad 1) Kontrola zápisu ze dne 11.9.1999

Bez připomínek.

 

ad 2) Zpráva trenéra bezmot. létání

 

ad 3) Stanovení komise pro výběrové řízení na funkci trenéra

PK stanovila své zástupce pro výběrové řízení na funkci trenéra bezmotorového létání. Jsou to: Jaromír Hammer, Vratislav Orlita, Ing. Eva Černá.

 

ad 4) Termíny plachtařských soutěží AeČR v roce 2000

Po telefonické dohodě s pořádajícími aerokluby byly stanoveny následující termíny :

Plachtařské mistrovství ČR - AK Jaroměř 8.7. - 22.7.2000

Plachtařské mistrovství ČR juniorů - AK J. Hradec 5.8. - 19.8.2000

Plachtařské mistrovství ČR dvousedadl. - AK Podhořany 5.8. - 19.8.2000

Plachtařské mistrovství regionů - AK Křižanov 22.7.- 5.8.2000

Plachtařské mistrovství ČR UL kluzáků - AK Křižanov 22.7.- 5.8.2000

Nominační mistrovství žen - AK D. Králové 22.7.- 5.8.2000

Další plachtařské soutěže:

Pohár SAFARI - AK D. Králové 22.7. – 5.8.2000

Jesenický jarní pohár - AK Jeseník 28.4. – 8.5.2000

 

ad 5) Dotace na placht. soutěže určená na vlečné letouny

Plachtařská komise děkuje aeroklubům Jihlava, Jindřichův Hradec, Jaroměř, Šumperk, Dvůr Králové za vysokou pořadatelskou úroveň soutěží, které v roce 1999 zajišťovali. Děkuje také za zaslání zprávy, jakým způsobem promítly tyto aerokluby dotaci na vlečné letouny do ceny vlečné hodiny. Většina aeroklubů ve svých zprávách uvádí, že dotace byla použita na krytí ztrát, které vznikly z důvodu růstu cen pohonných hmot a malé účasti soutěžících na závodech. Pouze aeroklub Dvůr Králové přímo promítl dotaci do ceny vleků a poskytl každé závodnici jeden vlek zdarma. Pokud bude tato dotace v budoucnu Aeroklubem ČR poskytována, žádáme aerokluby zajišťující soutěže, aby před zahájením závodu informovali závodníky, jakým způsobem bude s touto dotací naloženo.

 

ad 6) CPS 2000

Plachtařská komise projednala návrh sportovní komise na nová pravidla CPS platná od 1. 1. 2000. Tato pravidla byla plachtařskou komisí schválena.

 

ad 7) Návrh nové koncepce PMČR

Plachtařská komise se zabývala návrhem nové koncepce PMČR. Základem této koncepce je rozdělení nejvyšší české plachtařské soutěže do dvou tříd, tj. do třídy klubové a třídy volné. Důvody proč plachtařská komise k tomuto kroku přistupuje, jsou následující :

1) v České republice přibývá větroňů “neklubové” třídy a do budoucna bude tento trend zcela určitě pokračovat

2) umožnit start reprezentantům na takovém typu větroně, na kterém se zúčastní MS, ME, případně jiných mezinárodních závodů, které se létají na větroních standartní, 15 metrové a volné třídy.

Návrh nové koncepce bude projednáván rovněž na příštím jednání plachtařské komise.

 

ad 8) Různé

Plachtařská komise schválila zápis z jednání sportovní komise ze dne 6.11.1999.

Jiří Dodal informoval o termínu zasedání technické skupiny při PK AeČR. TS se sejde 3.12.1999. Ing. Petr Krejčiřík podal dva náměty k projednání technickou skupinou:

1) prodloužení životnosti VSO-10,

2) prodloužení životnosti Z-226.

Plachtařská komise vyzívá aerokluby, aby své podněty určené pro technikou skupinu zasílali na adresu AeČR, U Mlýna 3, Praha 4- Spořilov. Připomínky budou technické skupině předány a ta je na svém nejbližším zasedání projedná.

Plachtařská komise navrhuje členy jury a stevardy při FAI v tomto složení : MUDr. Jiří Cihlář, Jiří Dodal, Ing. Jaromír Hendrych, Ing. Jaroslav Vach, Ing. Miloš Vencovský, DrSc.

Příští jednání plachtařské komise se uskuteční 12. 2. 2000 v budově AeČR, U Mlýna 3, Praha 4 – Spořilov.

 

V Příbrami 26. 11. 1999

Zapsala E. Černá