ZÁPIS

ze 7. jednání plachtařské komise AeČR konaného 2. března 2001 v Praze

 

Přítomni : Eva Černá, Petr Koutný, Petr Krejčiřík, Miroslav Motl, Vratislav Orlita, Antonín Otrusina, Jiří Trnka

Přizváni : Jiří Dodal-sekretariát AeČR, Jaromír Hammer-sekretariát AeČR, Jaroslav Vach-delegát IGC FAI

Program jednání :

1. Kontrola zápisu z 25.11.01

2. Dotace pro AeČR

3. CPS

4. MS žen 2003

5. Doplnění repre

6. Nominace na soutěže AeČR

7. Různé

Ad 1. Kontrola zápisu z 25.11.01

Zápis bez připomnek. J. Dodal upozorněn na to, že tento zápis není na www aeroklubu uveřejněn, omylem je tam umístěn zápis z předchozího jednání PK.

Ad 2. Dotace pro AeČR

Protože nevíme jak velká dotace bude pro náš sport v letošním roce vyčleněna, provedli jsme pouze její procentuelní rozdělení s tím, že konkrétní rozdělení bude provedeno v době kdy bude známa.

PK souhlasí s tím, že konkrátní rozdělení provede užší část PK ve spolupráci se sekretariátem AeČR.

Dotace na dospělou populaci (pokud přijde, bude to max. 20.000Kč)

Ad 3. CPS

Sportovní komise předložila PK ke chválení výsledkovou listinu CPS za rok 2000. PK shledala tyto nedostatky: chybně jsou uvedena data narození u následujících soutěžících:

Jméno AK chybně správně

Cmajdalka Alois Kunovice 1978 1963 (vyřadit z juniorů)

Poláček Petr Plzeň-Letkov 1972 1979 (zařadit do juniorů)

Kárník Jan Plzeň-Letkov 1927 1976 (zařadit do juniorů)

Po opravě byla CPS 2000 plachtařskou komisí schválena.

Ad 4. MS 2003 žen

Do výběrového řízení na případné pořádání MS žen v roce 2003 v ČR se přihlásily tyto aerokluby

Jaroměř, Zbraslavice, Jihlava

Všechny tři aerokluby předložily pečlivě zpracovanou kompletní dokumentaci potřebnou k výběrovému řízení. Při výběrovém řízení byli brány v úvahu zkušenosti s pořádáním místních i mezinárodních soutěží, poloha letiště, rozsah poskytovaných služeb, atd. Nabídky jednotlivých aeroklubů se od sebe výrazně nelišily, rozhodující proto při výběru byly zkušenosti pořadatele. PK hlasovala o jednotlivých účastnících výběrového řízení a doporučuje Výboru AeČR jako nejvhodnějšího kandidáta AK Jihlavu.

Ad 5. Doplnění repre

Ing. Petr Krejčiřík doplnil repre o dva členy. Jsou to Lenka Kuthanová-AK Hosín a Eva Černá-AK Příbram.

Ad 6. Nominace na soutěže AeČR

Nominace na soutěže byla prováděna dle Soutěžního řádu platného od 1.1.2001.

Nominace na PMČR (Jihlava 19.5.-3.6.2001)

Dle bodu 1.4.1. Soutěžního řádu

odst. a)

RD m

1 Suchánek Tomáš Jičín

2 Dedera Miloš Jihlava

3 Loužecký Pavel Přibyslav

RD ž

4 Vepřeková Jana D. Králové

5 Netušilová Alena Zbraslavice

6 Trešlová Jana Raná

7 Černá Eva Příbram

8 Kuthanová Lenka Hosín

RD j

9 Hřivna Martin Kladno

10 Podhrázský Jan Šumperk

11 Novák Josef Kunovice

odst. b)

12 Kučírek Radek Havl. Brod

13 Palata Tomáš Liberec

14 Kupec Jiří Medlánky

15 Tichý Petr Zbraslavice

16 Bordovský Antonín Krnov

17 Rendla Tomáš Kladno

18 Hájek Aleš Ml. Boleslav

19 Trnka Jiří Ústí n. Orlicí

20 Valečko Slavomír Hranice

21 Krejčiřík Petr Hranice

22 Valentr Jiří Rakovník

23 Kubíček Stanislav Medlánky

24 Smatana Bronislav Břeclav

25 Lešingr Michal M. Třebová

26 Vodička Petr Jaroměř

27 Tomaňa Jaroslav Kunovice

28 Procházka Bedřich Rakovník

29 Zelený Lubor Přibyslav

30 Pekař Martin Kolín

náhradníci :

N1 Štěpánek Jiří M.Třebová

N2 Bartoník Oldřich Holešov

N3 Motl Miroslav Plzeň-Letkov

N4 Kusbach Jiří Holešov

N5 Trnka Václav Ústí n. Orlicí

Odst. c)

31 Vokřínková Hana Hodkovice

32 Orlitová Ludmila Holešov

33 Filakovská Radka Medlánky

34 Horáčková Pavlína Šumperk

náhradnice :

N1 Lanková Iva D. Králové

N2 Šťovíčková Lenka Hořice

N3 Krejčová Veronika Tábor

N4 Halberštátová Eva Jaroměř

N5 Vavřínová Věra V. Mýto

Odst d)

35 Nováková Dana Ústí n. Orlicí

O tzv. “divokou kartu” požádali rovněž Ing. Jiří Hodan – Zbraslavice a Kluger - Hosín . PK hlasováním rozhodla pro D. Novákovou.

Odst. e)

36 Kuthan Radko Hosín

37 Sohr Alois Hranice

38 Potměšil Jaroslav Zbraslavice

39 Poslušný Stanislav Holešov

40 Kunc Luboš D. Králové

41 Kočí Martin Ústí n. Orlicí

42 Bobek František Kunovice

43 Suchý Martin Hranice

44 Novák Ivan Ústí n.Orlicí

45 Bušek Josef Hosín

46 Poslužný Michal Medlánky

47Vladař Karel Hodkovice

48 Marek Jaroslav Holešov

49 Horáček Karel Vrchlabí

50 Wagenknecht Karel Jeseník

náhradníci :

N1 Kmeť Dušan Křižanov

N2 Malček Petr Letňany

N3 Novák Daniel Plzeň-Letkov

N4 Peterka Jiří Křižanov

N5 Jensen Richard Zbraslavice

Nominace na PMČR juniorů (Šumperk 14.7.-28.7.2001)

Dle bodu 1.5.1. Soutěžního řádu

Odst. a)

1 Hřivna Martin Kladno 1978

2 Podhrázský Jan Šumperk 1976

3 Novák Josef Kunovice 1981

Odst. b)

nikdo

Odst. c)

4 Šulc Pavel Hodkovice 1976

5 Mareth Jan Hranice 1979

6 Bělohlávek Ondřej V. Mýto 1978

7 Labuda Vojtěch Příbram 1980

8 Zima Radek Hodkovice 1978

9 Beránek Jan Jihlava 1976

10 Seifert Jan Letňany 1976

11 Buryan Michal Zábřeh 1977

12 Hýbl Radek Šumperk 1980

13 Mraček Roman Rakovník 1980

14 Benšová Andrea Hodkovice 1978

15 Bartoň Tomáš Hosín 1982

náhradníci :

N1 Bárta Josef V. Mýto 1977

N2 Nosil Petr Kladno 1977

Odst.d)

16 Cempírek Jaroslav Jihlava 1977

17 Švorc Jindřich Letňany 1978

18 Otrusinová Kateřina Ústí n.Orlicí 1978

19 Poláček Petr Plzeň-Letkov 1979

20 Pihrt Stanislav Plzeň-Letkov 1977

21 Zimová Jitka Hodkovice 1981

22 Červenka Aleš Soběslav 1981

23 Červený Pavel Ml.Boleslav 1980

24 Adlerová Martina Plzeň-Letkov 1976

25 Bordovský Ondřej Krnov 1983

26 Pehe Martin Soběslav 1978

27 Kárník Jan Plzeň-Letkov 1976

28 Sláma Petr Plzeň-Letkov 1978

29 Vlček Jan Šumperk 1980

30 Česnek Radek Jihlava 1981

náhradníci :

N1 Webr Erik Letňany 1977

N2 Polák Josef Vyškov 1982

N3 Vyskočil Martin Hodkovice 1981

N4 Pláteník Jan Krnov 1981

N5 Macík Miroslav Rakovník 1983

Nominace na PMČR na dvousedadl. kluzácích (D.Králové 14.7.-28.7.2001)

Dle bodu 1.6.1. Soutěžního řádu

Odst. a)

1 Šindelář Jan - Gavenda Karel Kunovice

2 Harašta Ivan - Hutyra Ludvík K. Vary

3 Zahradník Jan - Novák Petr Broumov

4 Sluka Wolfgang - Dimmer Michal Pardubice

5 Jandová Martina - Mareš Karel Vrchlabí

6 Cmajdálka Alois - Vojtek Vratislav Kunovice

7 Markl Martin - Ledvina Petr Kolín

8 Kramosil Vladimír - Machula Vladimír Most

9 Šrám Vratislav - Janeček Jiří Broumov

10 Tomala RadiM - Jedlička Jiří Prostějov

náhradníci:

N1 Deršák Jan - Herman Jiří Slaný

N2 Václavík Milan - Richter Jan L.s.na Vysočině

N3 Kotál Petr - Chudoba Miroslav Točná

N5 Svoboda Pavel - Seifert Jan Letňany

N6 Rott Jan - Šour Jiří Plasy

N7 Malimánek Jiří - Tilmann Wolfgang Chotěboř

N8 Pešek Martin - Zajíčková Alena Plasy

N9 Seifert Tomáš - Jeník Jiří Letňany

N10 Vydra Otto - Valášek Most

N11 Shrbený Tomáš - Sýkora Tomáš Točná

N12 Flekal Radko - Flekal Radko Pardubice

Nominace na PMČR na UL kluzácích ( Křižanov 28.7.-12.8.2001)

Dle bodu 1.7.1. Soutěžního řádu

Odst. a)

nikdo

Odst. b)

Soutěžící nominuje pořadatel soutěže dle došlých přihlášek.

Nominace na PMRg

Dle bodu 1.8.1. Soutěžního řádu

Odst. a)

1 Štěpánek Jiří Moravská Třebová

2 Bartoník Oldřich Holešov

3 Motl Miroslav Plzeň-Letkov

4 Kusbach Jiří Holešov

5 Trnka Václav Ústí n.Orlicí

6 Pechanec Marek Křižanov

7 Koutný Petr Křižanov

8 Fryček Petr Most

9 Filakovský Ivan Medlánky

10 Sedláček Josef Kunovice

11 Uhrinčko Petr Kladno

12 Zerzáň Dušan Šumperk

13 Knotek Karel Soběslav

14 Frinta Tomáš Hodkovice

15 Buryan Jaroslav Zábřeh

16 Rýdl Vít Ml.Boleslav

17 Vavřín Ota V. Mýto

18 Moravová Petra Zbraslavice

19 Bubnová Olga Jeseník

20 Jandová Martina Vrchlabí

21 Vančura František Hranice

náhradníci :

N1 Kutálek Antonín Zábřeh

N2 Hahn Radim Zábřeh

Odst. b) Region Čechy 1 (bod 7.1 SŘ)

1 Houha Miloš Plzeň-Letkov

2 Vnouček Martin Vlašim

3 Svoboda Pavel Letňany

4 Lanzendorf Roman Letkov

5 Seifert Jan Letňany

6 Šimůnek Jaromír Rakovník

7 Mraček Roman Rakovník

náhradníci:

N1 Labuda Vojtěch Příbram

N2 Malček Petr Letňany

N3 Harašta Ivan K.Vary

N4 Švorc Jindřich Letňany

N5 Stárek Petr Kolín

Region Čechy 2 (bod 7.2. SŘ)

1 Dostál Pavel Jičín

2 Hora Pavel Jičín

3 Pajr Miloš Jičín

4 Meisner Milan D.Králové

5 Borůvka Zdeněk Jičín

6 Šulc Pavel Hodkovice

7 Kopáček Ilja Jičín

náhradníci:

N1 Zima Radek Hodkovice

N2 Pánek Petr Roudnice

N3 Benšová Andrea Hodkovice

N4 Sluka Wolfgang Liberec

N5 Kryštůfek Karel Liberec

Region Morava (bod 7.3. SŘ)

1 Mareth Jan Hranice

2 Grula Daneš Medlánky

3 Zavřel Jaroslav Medlánky

4 Otrusina Antonín Křižanov

5 Mareš Karel Jihlava

6 Spilka Vladimír Hranice

7 Bartoš Vojtěch Medlánky

náhradníci:

N1 Kmeť Dušan Křižanov

N2 Šindelář Jan Kunovice

N3 Macíček Josef Frýdlant n.O.

N4 Šimáček Jaromír Medlánky

N5 Rafaj Ladislav Medlánky

Odst. c) nominace PK AeČR

Hýbl Radek Sumperk

Sohr Radovan Hranice

Krejza Josef Hranice

Nominace na PMRg žen (Šumperk 14.7.-28.7.2001)

Dle bodu 1.9.1. Soutěžního řádu

Odst.a)

1 Moravová Petra Zbraslavice

2 Bubnová Olga Jeseník

3 Jandová Martina Vrchlabí

Odst.b)

4 Lanková Iva D.Králové

5 Šťovíčková Lenka Hořice

6 Krejčová Veronika Tábor

7 Halberštátová Eva Jaroměř

8 Vavřínová Věra V.Mýto

Odst.c)

9 Benšová Andrea Hodkovice

10 Krejčová Jana Křižanov

11 Otrusinová Kateřina Ústí n.Orlicí

12 Zimová Jitka Hodkovice

13 Mazačová Jana Křižanov

14 Adlerová Martina Plzeň-Letkov

15 Strnádková Marie Hodkovice

Odst. d)

Pořadatel doplní soutěžící podle počtu došlých přihlášek.

8. Různé

J.Dodal předložil změny ve vzorových propozicích, jak je navrhuje SK. PK tyto změny dnem 2.3.01 schválila. J.Dodal seznámil PK se změnovým listem Sportovního řádu FAI díl 3. Oba dokumenty jsou na www.aeroklub.cz.

PK doporučuje AeČR předat při nejbližší vhodné příležitosti vítězům jednotlivých kategorií CPS diplom a absolutnímu vítězi putovní pohár.

Ing. Petr Krejčiřík informoval o situaci v LSC: plachtařská repre funguje nadále pod hlavičkou LSC Mor. Třebová, placht. odbornost má ale svůj vlastní samostatný účet určený pro financování repre. Ventus 2 zakoupený v loňském roce je zaplacen, zbývá doplatit transport. vůz. Discus VL, který byl v loňské sezoně poškozen je již opraven, ASW 19, rovněž poškozená v roce 2000, je v současné době v Prievidzi v opravě.

PK rozhodla, že pro využití státní dotace pro repre budou platit stejná pravidla jako v roce 2000.

Ing. Petr Koutný navrhl zvát na PK Ing. Jaroslava Vacha-zástupce v FAI. PK souhlasí a doporučuje. Navrhl rovněž možnost použití GPS GARMIN se záznamem letu + klasický barograf na PMČR. PK souhlasí a doporučuje.

V. Orlita seznámil PK s pravidly nové soutěže, jejíž je autorem. Jedná se o obdobu CPS. Pravidla soutěže jsou k dispozici u V. Orlity a na http://www.aeroklub.cz. Soutěž neprobíhá pod záštitou AeČR.

Příští jednání PK se uskuteční v době PMČR na letišti v Jihlavě.

Zapsala 2.3.01 Eva Černá