www.skolenipilotu.cz

Letecká škola Aeroklubu Křižanov®


Poslední aktualizace této stránky: 11.4.2018V případě vašeho zájmu o výcvik nebo létání v Aeroklubu Křižanov nás prosím kontaktujte na emailu LKKA@LKKA.CZ.

Poloha: N49°22'06'' E016°06'58'', Google Maps

QR

Petr Koutný, vedoucí letového provozu


Aeroklub Křižanov provádí výcvik v létání na bezmotorových kluzácích k získání kvalifikace
Pilot kluzáků - SPL

Kurz k získání pilotní kvalifikace SPL se skládá z teoretického a praktického výcviku.

Teoretický výcvik
Probíhá zpravidla v zimním období (začátek vždy v listopadu daného kalendářního roku) a obsahuje školení ve formě seminářů. Rozsah školení tvoří  10 leteckých předmětů v celkové době cca 60 vyučovacích hodin. Školení probíhá v předem stanovených termínech o weekendech na letišti Křižanov. Teoretický kurz je ukončen přezkoušením formou testů. Teoretické školení a přezkoušení je nutnou podmínkou pro zahájení praktického výcviku.
V teoretickém kurzu přivítáme i zájemce o jinou formu létání (PPL, ULL, Paragliding, Hanggliding, ...)

V teoretickém kurzu se vyučují tyto předměty:
- Letecké předpisy
- Všeobecné znalosti letadel
- Letecké přístroje
- Letové výkony a plánování
- Lidská výkonnost
- Meteorologie
- Navigace
- Provozní postupy
- Základy letu
- Komunikace

Poplatek za teoretický kurz je 2.000 CZK.

Zájemcům o létání, kteří za sebou již mají teoretický výcvik (například v jiném AK, případně v paraglidingové či jiné letecké škole) po předložení vhodného dokladu uznáme toto teoretické školení.

Jako učební materiál lze použít Učebnici sportovního pilota, kterou lze běžně koupit za 350 CZK, studentům teoretického kurzu poskytneme soubory testových otázek včetně odpovědí, případně další studijní materiál v elektronické podobě.

Praktický výcvik
Nutnou podmínkou pro zahájení praktického výcviku je dobrý zdravotní stav pilotního žáka. Za tímto účelem po Vás budeme požadovat zdravotní prohlídku u specializovaného leteckého lékaře se získáním Osvědčení o zdravotní způsobilosti 2. třídy (Medical Certificate Class 2 (zkráceně MCC2) - obdoba sportovních lékařských prohlídek - vady zraku do 3. dioptrií nejsou problém).
V průběhu výcviku je také nutné získat průkaz omezeného vysvědčení radiooperátora letadlových stanic OFL.

Praktický letový výcvik je prováděn na dvoumístných kluzácích L13 Blaník a L23 Super Blaník.

Letecký výcvik do získání pilotního průkazu zahrnuje v průměru nalétání 15 25  letových hodin a provedení přibližně 100 startů a přistání, z toho 3/4 jsou ve dvojím (s instruktorem - D) a 1/4 při samostatných sólo letech (S). Vzlety mohou být prováděny buď aerovlekovým (A), nebo navijákovým (N) způsobem.

Výcvik v AK Křižanov je prováděn převážně aerovlekovým způsobem.

Výcvik probíhá v jarním a letním období na letišti Křižanov převážně o weekendech, po osobní dohodě je možný aerovlekový výcvik i během pracovního týdne. Součástí výcviku je jedno až dvou týdenní soustředění většinou v období prázdnin se zaměřením na intenzivní letecký výcvik. Snahou je zvládnutí celého výcviku během jedné letové sezóny.

Během základního výcviku prochází pilotní žák následujícími letovými úlohami:
1.   Seznamovací let (D, A)
2.   Nácvik rovného letu a zatáček  (D, A, N)
3.   Nácvik vybírání pádů, spirál, skluzů, letů na mezních rychlostech dle letové příručky
      typu kluzáku (D, A)
4.   Vzlety, lety po letištním okruhu a přistání (D, A, N)
5.   Opravy vadných přistání (D, A, N)
6.   Přistání do omezeného prostoru, řešení mimořádných případů za letu (D, A, N)
7.   Nácvik řízení aerovleků, sestupy v aerovleku, uvádění a vybírání pádů, vývrtek a
      nezvyklé polohy za letu (D, A)
8.   Přezkoušení před samostatným letem (D, A, N)
9.   První samostatný let (S, A, N)
10. Samostatné lety do prostoru (S, A, N)
11. Samostatná přistání do omezeného prostoru (S, A, N)
11NAV. Cvičný navigační let po stanovené trati pro získání navigační zkušenosti (D, A, M)

K další úloze přechází pilotní žák vždy po úplném zvládnutí předchozí úlohy. Počty letových hodin a startů jsou pro jednotlivé pilotní žáky stanoveny podle jejich individuálních schopností. Například u pilota, který již dříve prošel leteckým výcvikem a měl delší přestávku v létání je možné výcvik zkrátit až na celkovou dobu letu 15 hodin. Běžná celková nalétaná doba během výcviku se bude pohybovat kolem výše zmíněných 15 až 25 hodin.

Výcvik je ukončen teoretickou a praktickou pilotní zkouškou, po které pilot získá licenci Pilota kluzáků s kvalifikací SPL vydanou Úřadem pro civilní letectví ČR. Vydaná licence má mezinárodní platnost.

Během pokračovacího výcviku (pilot je již držitelem kvalifikace SPL) se pilot učí létat ve stoupavých proudech a postupně prochází následujícími letovými úlohami:

13. Nácvik ustřeďování ve stoupavých proudech (D, A)
14. Samostatné termické lety v okolí letiště (S, A)
15. Cvičný navigační let po stanovené trati s využitím stoupavých proudů (D, A)
16. Samostatný přelet po stanovené trati o délce 50 km s přistáním na cizím letišti (S, A)

Aeroklub Křižanov nabízí základní výcvik k získání kvalifikace SPL za těchto podmínek: 

Před zahájením vlastního praktického výcviku je třeba zaplatit členské příspěvky AK Křižanov, AeČR a zálohu na létání v celkové výši 10.000 CZK. Během celého výcviku je nutné udržovat kladné konto vedené u AK Křižanov.
Veškeré platby budou probíhat přes konto, které Vám bude zřízeno u AK Křižanov.

Podmínkou výcviku je stát se adeptem na členství v aeroklubu Křižanov, platit stanovené členské příspěvky a odvádět stanovenou brigádnickou povinnost ve prospěch aeroklubu (cca 70 hodin ročně). Brigádnickou činností je také možné vydělat peněžní prostředky na létání. Potom platí pro zájemce o létání tyto ceny:
- hodina letu na L13/23:  300 CZK + 30 CZK za každý vzlet
- hodina letu vlečného letounu Z226/A-1 Husky:  4.260 CZK
+ 30 CZK za vlek
- vzlet na navijáku:   60 CZK

Výcvik se provádí převážně aerovlekovým, výjimečně navijákovým způsobem. Celková (orientační) cena za výcvik, pokud bude ukončen během jednoho roku, při nalétání cca 20 letových hodin, je přibližně 50.000 CZK.

Sportovní výcvik pro členy Aeroklubu Křižanov

Sportovním výcvikem se rozumí pokračovací a sportovní výcvik, zdokonalovací létání, létání v termice a létání na přeletech.
Aeroklub Křižanov nabízí svým členům létání na těchto typech kluzáků v cenách dle platného ceníku AK Křižanov:
L13, L23, VT116, ASW15, ASW19, LS1f, Janus C, VSB62 a dalších.


Výcvik ULLa a PPL

Aerokub Křižanov v případě vážného zájmu zprostředkuje výcvik k získání průkazu pilota ultralehkých letadel ULLa a soukromého pilota letounů PPL. Informace k těmto výcvikům podáme na vyžádání.


V případě vašeho vážného zájmu o letecký výcvik v Aeroklubu Křižanov nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese:   LKKA@LKKA.CZ

Zájemce o letecký výcvik budeme včas informovat o začátku teoretického i praktického kurzu. Zároveň uvítáme Vaši návštěvu na letišti v Křižanově.


Všechny výše uvedené ceny jsou platné v roce 2018 a nejsou zaručeny v budoucích letech. Všechny výše uvedené ceny jsou včetně DPH. Počty nalétaných hodin, startů a celkové ceny za výcvik byly uvedeny pouze orientačně a mohou se výrazně měnit podle schopností pilotního žáka a jeho časových možností.


Aeroklub Křižanov           

 

  © Aeroklub Křižanov 2018 LKKA@LKKA.CZ